Vol651嫩模蓝夏Akasha私房低胸吊裙配肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真38P蓝夏尤蜜荟

Vol651嫩模蓝夏Akasha私房低胸吊裙配肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真38P蓝夏尤蜜荟

肾俞二穴在第十四椎骨下两旁肺风喘促满胸堂,偃卧燥异常,口鼻之间须要白,寻衣肺坏色忧黄。羌活防风汤见发黄。

若误汗之,则发热恶寒,又复误下,心下痞满,阴阳两伤而恶寒。 若已病者,更宜常服。

既发汗而表症仍在者,尚宜再汗。 曰∶脐下结急,外热内痛,尺脉洪而数也。

今余改用防风加葛根汤,以风药而治有汗之中风项强。不用大承气者,微示头痛症不可大下也。

夫浮则为表,沉则为里,迟则为寒,数则为热,此以浮沉分表里,迟数分寒热者也。抵当汤主之。

此浅田见识所未及,辨认所示真也欤。幸陶节庵、王宇泰发明仲景阴症阳症各是一条。

Leave a Reply