No4683模特唐安琪珠三角旅拍性感粉色吊带裙配无内肉丝惹火诱惑写真80P唐安琪秀人网

No4683模特唐安琪珠三角旅拍性感粉色吊带裙配无内肉丝惹火诱惑写真80P唐安琪秀人网

如里证不已,当于左龙丸一处半内入巴豆霜半钱,烧饼为丸如桐子大,每服一丸,同左龙丸一处合服,每服药中一丸,如此渐加服,至利为度。三:脉已实大迟,燥屎转结,手足濈然汗出,身重短气,腹满而喘,谵语如见鬼状者,为大承气汤。

 发热汗出不解,心下痞硬,呕吐而利者,大柴胡汤。 另有挟食发狂者,外感时令,内伤饮食,滞于中焦,则多谵语,症似阳狂,但脉大不数,口不消水为异,亦宜平胃保和散等煎汤服之。

若表邪未散者,仍用发散。太阳病,有发热恶寒者,发于阳也;无热恶寒者,发于阴也。

夫人四肢百脉逢寒则挛急,遇热则柔缓。又加藿香、浓朴,以利胃止呕。

或一块如核,窒塞胸喉而痛;或一块如卵,筑触心下而疼;或腹中块物,动而作痛,攻刺腰背,时发哄热,四肢乏力,脚不能行,小便白浊浮油,带下淋沥,日就瘦弱,全似虚劳。连翘桔梗山栀黄芩天花粉知母薄荷甘草玄参此通治三阳上焦咽痛之方。

此申明里真寒,外假热,咽中痛,虚阳上浮也。若见数脉,即症在阴经,亦是阳邪传入之热病;若见数脉,即手足厥冷,亦是热深厥深、阳症似阴之假像。

Leave a Reply