No3195女神芝芝Booty澳门旅拍私房脱制服露缕空蕾丝内衣诱惑写真73P芝芝Booty秀人网

No3195女神芝芝Booty澳门旅拍私房脱制服露缕空蕾丝内衣诱惑写真73P芝芝Booty秀人网

偏头风痛,取近蒂青色者半寸许捣汁滴鼻孔,左痛滴右,右痛滴左,左右俱痛两鼻俱滴,滴后卧少顷,日滴一次,不过六七日,永不复发。痘疮湿烂不结痂者,干扑之良。

 《本经》主惊悸,益气除风湿,安五脏。治青盲昏翳,赤肿多眵泪,消目中赤脉及小儿痘疮余毒,疳气攻眼宜之。

不可近目。凡藤蔓之类,皆属于筋;草木之实,皆达于脏,不独此味为然。

瘰、恶疮、疥癣,消肿散毒。 但有积者,能消化,无积而久服则消人元气。

 即南蛇发明蚺蛇产岭南,禀己土之气,其胆受甲乙风木,其味苦中有甘,所主皆厥阴、太阴之病。世本作温疟,当是湿疟,亥豕之谬也。

消水破坚积,朝食暮效。又主阴痿失溺,老人五缓者,总取行阳之力,以利关节助健运也。

Leave a Reply